facebook
facebook

Untitled Document

Prosze zainstalowac Adobe Flash Player !!!

TYNK CEMENTOWO WAPIENNNY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Tynk cementowo-wapienny lekki jest mieszaniną cementu, wapna hydratyzowanego, perlitu,wypełniaczy mineralnych oraz środków uszlachetniających i poprawiających własności robocze.
Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków, także wpomieszczeniach opodwyższonej wilgotności względnej np. łazienki, natryski. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Tynk można
nakładać na ściany istropy betonowe, zelementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, zbetonów lekkich, itp. Średnie zużycie: 1,1 kg rn'przy grubości warstwy 1mm

  DANE TECHNICZNE  
  Proporcja mieszania około 6 do 7 l wody na 25 kg zaprawy
  Temperatura podczas nakładania

od +5 do +25°C
  Czas użycia 60 minut
  Wytrzymałość na ścianie 0,25Mpa
  Zawartość chlorków
0,1%
  Reakcja na ogień A1
  Opakowania 25 kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 998-1:2010-Wymagania dotyczące zaprawy do murów-część 1; zaprawa tynkarska
Posiada atest higieniczny PZH

Dokumenty do pobrania:

Atest higieniczny Pobierz PDF
Karta techniczna Pobierz PDF
Karta charakterystyki Pobierz PDF
Deklaracje właściwości użytkowych Pobierz PDF
Dokumenty archiwalne Przejdź do archwium