facebook
facebook

Untitled Document

Prosze zainstalowac Adobe Flash Player !!!

TYNK CEMENTOWO WAPIENNNY LEKKI

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Kamit TCW L –tynk cementowo-wapienny lekki jest mieszaniną cementu, wapna hydratyzowanego, perlitu, wypełniaczy mineralnych oraz środków uszlachetniających i poprawiających właściwości robocze. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w budynkach o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienki, natryski. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Tynk można nakładać na ściany i stropy betonowe, z elementóów ceramicznych, wapienno piaskowych, z betonów lekkich, itp.

  DANE TECHNICZNE  
  Proporcja mieszania około 6 do 7 l wody na 25 kg zaprawy
  Temperatura podczas nakładania od +5 do +25°C
  Czas użycia 60 minut
  Zużycie
1,1 kg/m² przy gr.1mm
  Opakowania 25 kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 998-1:2010-Wymagania dotyczące zaprawy do murów-część 1; zaprawa tynkarska
Posiada Atest Higieniczny PZH

Dokumenty do pobrania:

Atest higieniczny Pobierz PDF
Karta techniczna Pobierz PDF
Karta charakterystyki Pobierz PDF
Deklaracje właściwości użytkowych Pobierz PDF
Dokumenty archiwalne Przejdź do archwium