facebook
facebook

Untitled Document


Prosze zainstalowac Adobe Flash Player !!!

TYNK MOZAIKOWY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Tynk mozaikowy jest mieszaniną dyspersji akrylowej, kruszyw barwionych, dodatków konserwujących i modyfikujących oraz wody. Przeznaczony jest do wykonywania fragmentów elewacji budynków jak również pokrywania ścian wewnętrznych budynków lub ich fragmentów. Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi. Można nim pokrywać podłoża z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, oraz stosować jako wyprawę cienkowarstwową w systemie dociepleń Kamit.

  DANE TECHNICZNE  
  Średnie zużycie ok 4 kg/m2 (ziarno 1,6 mm)
  Gęstość objętościowa

ok 1,5 g/cm3
  Temperatura podłoża od +5 do +25°C
  Czas wysychania ok. 24 godziny
  Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji
  Opakowania 30 kg, 15 kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA
ETA 14/0271 Europejska Ocena Techniczna
PN-EN 15824 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
Posiada atest PZH

Dokumenty do pobrania:

Atest higieniczny Pobierz PDF
Karta techniczna Pobierz PDF
Karta charakterystyki Pobierz PDF
Deklaracje właściwości użytkowych Pobierz PDF
Dokumenty archiwalne Przejdź do archwium