facebook
facebook

Untitled Document

Prosze zainstalowac Adobe Flash Player !!!

TYNK SILIKONOWY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Tynki silikonowy KAMIT TSB jest mieszaniną dyspersji akrylowych, silikonowych, dodatków hydrofobowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, dodatków modyfikujących oraz wody. Stosowany jest jako warstwa dekoracyjna i ochronna , szczególnie zalecany na warstwy zbrojące w systemach dociepleń, jak również do nakładania wewnątrz na wszystkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo wapienne, gipsowe itp.). Tynk ma strukturę Baranka”, o grubości ziarna prowadzącego 1,5 lub 2,0 mm, dostępny jest w kolorach według palety barw AKAMIT lub wzornika NCS do ustalenia.

  DANE TECHNICZNE  
  Średnie zużycie 2,4 do 2,6 kg/m2 (ziarno 1,5 mm)
  Gęstość objętościowa

około 1,9g/cm3
  Temperatura podłoża +5C do +25C
  Czas schnięcia
ok 24 godziny
  Trwałość: 12miesięcy od daty produkcji
  Opakowania 25 kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA:aprobata techniczna ITB
ETA 14/0271 Europejska Ocena Techniczna
PN-EN 15824 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
Posiada atest PZH

Dokumenty do pobrania:

Atest higieniczny Pobierz PDF
Karta techniczna Pobierz PDF
Karta charakterystyki Pobierz PDF
Deklaracje właściwości użytkowych Pobierz PDF
Dokumenty archiwalne Przejdź do archwium