KAMIT WD

KAMIT WD

KAMIT WD – jest przeznaczoya do wykonywania podkładów betonowych o grubości od 2-15 mm wewnątrz budynków, może być pozostawiona jako warstwa wykończeniowa lub pokryta materiałami podłogowymi ( panele, płytki itp.) Produkt nadaje się do stosowania w łazienkach oraz na ogrzewaniu odłogowym, a także do wykonania warstwy wierzchniej w piwnicach garażach, halach magazynowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt po urobieniu posiada konsystencję lejną i bardzo dobrze rozpływa się po powierzchni roboczej. Posiada bardzo wysokie przyczepności do podłoża. Produkt po związaniu tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne, nienasiąkliwe powłoki o wysokiej odporności na ścieranie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, olejów i tłuszczów. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem KAMIT GW, na podłożach bardzo chłonnych operację należy powtórzyć. Podkład nakładać po całkowitym związaniu gruntu (nie wcześniej niż po 24h od nałożenia ostatniej warstwy gruntu).

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego pojemnika wlać składnik płynny (5 kg), dodać składnik proszkowy ( 25 kg) i wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Masę należy wylewać na odpowiednio przygotowane podłoże, rozprowadzić równomierną warstwą a następnie odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Nie dopuszczalne jest dodawanie do produktu wody lub innych dodatków. Wprowadzenie innych składników może spowodować przebarwienia, obniżenie właściwości mechanicznych a nawet zniszczenie podkładu.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie wynosi ok 1,9 kg/m2 przy grubości 1 mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

DANE TECHNICZNE

  • Gęstość objętościowa: ok 1,9 kg/dm³
  • Konsystencja: lejna
  • Czas wysychania (temp.20º C / wilg. 50%): Wstępne utwardzenie min. 48 h. Pełne utwardzenie 28 dni.
  • Temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac: od + 10º C do + 25º C.
Kategoria: